O MNĚ

Narodil jsem se 11. února 1948 v Hradci Králové a zde jsem také absolvoval Lékařskou fakultu UK.

Dvacet let jsem pracoval v Hradci Králové i v zahraničí jako lékař a učitel v oboru rentgenologie. V 70. letech jsem se podílel na zavádění počítačové tomografie a ultrazvukového zobrazení v oblasti kardiologie a břišní diagnostiky. Od roku 1972 jsem působil na katedře radiologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, a to ve funkcích vědecký asistent, vědecký pracovník, odborný asistent a docent. Mou profesi doprovázely dlouhodobé pobyty v zahraničí na rentgenologických pracovištích v USA, Kuvajtu a Německu.

Počátkem devadesátých let jsem se postupně ocitl v manažerských pozicích ve Fakultní nemocnici a na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové a aktivně ovlivňoval zdravotnický management a směřování zdravotní politiky ČR. Podílel jsem se také na realizaci programů kvality a dalších moderních metod v oblasti zdravotnického managementu. Od roku 1991 jsem zastával pozici přednosty Radiodiagnostické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové a od roku 1993 jsem rovněž působil jako náměstek pro léčebně preventivní péči. V letech 1996 až 2009 jsem úspěšně řídil Fakultní nemocnici Hradec Králové a v roce 2009 jsem se této funkce na vlastní žádost vzdal.

Krom jiného jsem byl členem Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví ČR a předsedou Asociace nemocnic ČR.

Od roku 2002 jsem se věnoval regionální politice jako zastupitel města Hradec Králové. Až do roku 2009, jsem nebyl členem žádné politické strany. Poté jsem vstoupil do TOP 09 a v roce 2010 jsem se po květnových volbách do PSP ČR stal poslancem a následně, po sestavení vlády ČR, ministrem zdravotnictví.

Na 2. celostátním sněmu TOP 09, který se konal ve dnech 22.-23. října 2011 v Hradci Králové, mě zvolili za člena předsednictva TOP 09.

Jsem předsedou veslařského klubu v Hradci Králové, aktivně sportuji a kromě plavání mám rád cyklistiku, letní a zimní turistiku. V minulosti jsem získal zlatou medaili Lékařské fakulty UK – HK, ocenění Manažer roku 2007 a cenu města Hradec Králové Primus inter pares.

"Naší programem

je selský rozum

a řešení problémů."

KONTAKT

POSLAT DOTAZ

Opište Captcha

Leoš Heger

leos.heger@top09.cz

TOP09

Újezd 450/40, 118 00 Praha 1

Tel.: 255 790 999