Leoš Heger

 

AKTUALITY

Heger: Na stavu zdravotnictví je třeba intenzivně pracovat

Heger: Na stavu zdravotnictví je třeba intenzivně pracovat

V našem zdravotnictví je obrovský defekt, a to nemluvím o cenotvorbě v oblasti klinických výkonů. Tam jsou velké problémy se seznamem výkonů, velké nesrovnalosti, které se postupně snižují. Stav není zdaleka dokonalý a je na něm potřeba velmi intenzivně pracovat.

ČÍST VÍCE

14.9.2017

Zdravotnictví potřebuje systém měření jeho kvality

Zdravotnictví potřebuje systém měření jeho kvality

Pořád nemáme systém, který by plošně pokryl úplně celou medicínu. Existuje například skvělý systém měření výsledků kardiochirurgických intervencí, ale to je zrovna věc, která funguje velmi dobře. Potřebovali bychom měřit výsledky ve všeobecné chirurgii.

ČÍST VÍCE

16.8.2017

Heger: Vytvoření nadstandardů pomůže všem

Jestliže má u nás zdravotnictví možnost využít kapacitu, kterou má poměrně vysokou, tak se stává efektivnějším. Nakonec na tom získají i lidé, kteří si nepřiplácejí, protože se může plynule zvyšovat standard, který máme.

ČÍST VÍCE
Heger: Vytvoření nadstandardů pomůže všem

10.8.2017

PROGRAM

➔ Moderní veřejné zdravotnictví a zdravý způsob života

Moderní stát má povinnost vytvářet podmínky pro co nejvyšší úroveň zdraví populace, kterou zdaleka nezajišťuje jen poskytování zdravotní péče, ale také výchova ke zdraví, zdravý životní styl, různá preventivní a bezpečnostní opatření, zajišťování kvalitního životního a pracovního prostředí, boj proti úrazům apod. Péče o zdraví je tedy výrazně mezirezortní záležitostí, kterou musí podporovat celá vláda.

Nadále budeme potlačovat škodlivé vlivy kouření, konzumace alkoholu a přejídání, které se v naší zemi stávají stále většími zdravotními riziky. Těžiště těchto snah spatřujeme mnohem spíše v prevenci, než v represivních opatřeních. 

➔ Veřejné zdravotní pojištění a poskytování zdravotních služeb

V důsledku rostoucího očekávání pacientů, zrychlujícího se technologického rozvoje a stárnutí populace jsou na poskytovatele zdravotních služeb kladeny zvyšující se požadavky. Našim cílem je zvýšení spokojenosti pacientů i zdravotníků a zvýšení efektivity systému.

Chceme zachování plurality a zákonem řízené konkurence poskytovatelů péče i zdravotních pojišťoven. Zlepšíme dostupnost, kvalitu a bezpečí služeb pro pacienty, zvýšíme spravedlnost a předvídatelnost úhrad poskytovatelům z povinného veřejného zdravotního pojištění a podpoříme snadnější pohyb pacientů mezi zdravotními pojišťovnami.

 

K dosažení těchto cílů bude zapotřebí prosazovat konkrétní opatření a nástroje. Přečtěte si o nich v celém programu.

"Naší programem

je selský rozum

a řešení problémů."

KONTAKT

POSLAT DOTAZ

Opište Captcha

Leoš Heger

leos.heger@top09.cz

TOP09

Újezd 450/40, 118 00 Praha 1

Tel.: 255 790 999